Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta (Danijel Štokovac)

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- rekonstrukciju građevine (dogradnja) mješovite namjene (stambeno poslovna), 2. skupine zgrada
- rekonstrukciju građevine (dogradnja) stambene namjene (pomoćna), 2. skupine bazen
- rekonstrukciju građevine (dogradnja) stambene namjene (pomoćna), 2. skupine strojarnica
na građevnoj čestici 1019/166 i 1019/377 k.o. Peroj (Peroj).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.06.2020 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2, II kat, soba 2.

Aktualnosti