Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta Delmoro

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

- rekonstrukciju (promjena namjene, dogradnja i nadogradnja) građevine stambene namjene, 2. skupine - obiteljska kuća

- građenje građevine stambene namjene (pomoćna), 3. skupine - ljetna kuhinja

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 224/2 (nastala od 224/2, 3148/4, 227/4, 228/1 i dijela 236/1) k.o. Galižana (Galižana).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  28.01.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II. kat, soba 2.