Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta Dražen Sakač, Zagreb

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-    građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine - stambena zgrada E
-    građenje građevine stambene namjene (pomoćna), 3.b skupine - bazen
na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 567/245 (nastala od k.č. 567/117) k.o. Vodnjan (Betiga).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.11.2019. godine u 10,00 sati, na lokaciji - Grad Vodnjan-Dignano, Trgovačka 2, II kat. 

Aktualnosti