Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD VODNJAN - DIGNANO, HR-52215 Vodnjan, Trgovačka 2

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene - prometnica s komunalnom infrastrukturom, 2. skupine,

na katastarskim česticama: 3474/30, 3474/27, 3474/26, 3474/24, 3990/1, 3990/2, 3987/3, 3988/1, 3991/1, 3985/9, 3978/18, 3978/17, 3474/29, 3474/28, 3474/8, 3474/7 k.o. Vodnjan.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  17.12.2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za komunalni sustav, prostornio planiranje i imovinske poslove, Grad Vodnjan-Dignano.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Aktualnosti