Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta-Grad Vodnjan-Dignano

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine prometnica - CESTA 2 S KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM - VODNJAN - SJEVER na katastarskim česticama k.č.br.: 3474/30, 3474/27, 3474/29, 3991/1, 3990/1, 3990/2, 3474/31 (nastala od dijela 3474/8), 3474/26, 3985/9, 3474/24, 3987/3, 3988/1, 3978/18, 3978/17, 3474/33 (nastala od dijela 3474/7) 3474/34 (nastala od dijela 3474/28), k.o. Vodnjan (VODNJAN, VODNJAN SJEVER).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  25.10.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove, Grad Vodnjan-Dignano. 

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.