Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. - ELEKTROISTRA PULA , HR-HR-52100 PULA, Vergerijeva 6

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

- građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava - transformatorska stanica,

- zahvat u prostoru  infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije - elektroenergetska mreža,

na katastarskim česticama k.č. 19/837, 606/27, 606/13, 606/12, 19/37, 19/41, 19/146, 606/6, 606/5, 606/4, 606/11, 606/10, 606/9, 603/12, 603/14, 603/1, 1050, 589/10, 589/13, 19/21, 19/809, 596, 589/7, 589/25, 589/36, 589/31, 594/2, ZGR. 158/3, 595/2, ZGR. 157/1, ZGR. 158/1, 19/19, 1042, 19/17, 112/2, 19/14, 19/52, 19/34, 589/2, 589/17, 589/1 k.o. Peroj k.o. Peroj (Peroj, PORTIĆ).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  26.06.2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II. kat, soba 2.

  

 

Invito pubblico per prendere visione degli atti in materia di ELEKTROISTRA PULA S.r.l. , HR-52100 Pola, via Vergerio 6

Vi invitiamo a prendere visione degli atti in materia di rilascio di permesso edile per

- edificazione di struttura di tipo infrastrutturale - sottostazione elettrica

- intervento sul luogo di struttura di tipo infrastrutturale, edificazione di rete elettrica

sul lotto edificabilep.c. 19/22, 606/27, 606/13, 606/12, 19/37, 19/41, 19/146, 606/6, 606/5, 606/4, 606/11, 606/10, 606/9, 603/12, 603/14, 603/1, 1050, 589/10, 589/13, 19/21, 19/809, 596, 589/7, 589/25, 589/36, 589/31, 594/2, ZGR. 158/3, 592/2, ZGR. 157/1, ZGR. 158/1, 19/19, 1042, 19/17, 112/2, 19/14, 19/52, 19/34, 589/2, 589/17, 589/1 c.d. Peroj (Peroj, PORTIĆ).

Si può prendere visione degli atti in oggetto il giorno 26.06.2018 alle ore 10:00, all'idirizzo: Città di Vodnjan-Dignano, via Merceria 2, II piano.