Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta investitora Korado Soldatić

Javni poziv za uvid u spis predmeta investitora KORADO SOLDATIĆ u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambeno poslovne namjene - stan i poslovni prostor (trgovina), na katastarskim česticama k.č. 7808 i 7941/2 k.o. Vodnjan (Barbariga).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  04.10.2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II. kat, soba 2.