Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta izdavanja Građevinske dozvole ŽELJKO BABIĆ, HR-52212 VALBANDON, VOĆARSKA 11B

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za

- građenje građevine stambene namjene - obiteljska kuća

- građenje pomoćne građevine - bazen,

na  k.č. 490/2 i 490/3 k.o. Filipana (Falaš)

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.12.2018 u 16:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II. kat, soba 2.