Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta Jasminka Šukalo II

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
-    građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine - obiteljska kuća
-    građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine - bazen
na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br.  567/239 (prema geodetskom projektu, a nastaje od dijela k.č.br. 567/121) k.o. Vodnjan (Vodnjan, Betiga).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  07.01.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove.

 

Aktualnosti