Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta KLASA: UP/I-350-05/16-01/000003

Javni poziv za uvid u spis predmeta

BRIST društvo s ograničenom odgovornošću za maslinarstvo, konzalting, turizam i trgovinu , HR-52215 Vodnjan, Trgovačka 40

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za stambeno-gospodarske zgrade za vlastite potrebe i turizam na seoskom gospodarstvu sa građevinama kako slijedi:

  • građenje građevine  stambene namjene - zgrada "B", 3. skupine
  • građenje građevine  gospodarske namjene, pretežito ugostiteljsko-turističke djelatnosti -zgrada "C", 3. skupine
  • građenje građevine   - pomoćna građevina-nadstrešnica sa spremištem, 3. skupine
  • građenje građevine   - pomoćna građevina-garaža sa spremištem,
  • građenje građevine   - pomoćna građevina -ljetna kuhinja, 3. skupine
  • građenje građevine   - bazen, 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br.: 3376/1, 3375/2, 3375/1, 3376/3, 3376/4, 3338, 3339/2 i 3339/1 k.o. Vodnjan.

Kompletan tekst poziva nalazi se u prilogu.