Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta NENAD RADIŠIĆ, HR-52212 VALBANDON, KVART MIMOZA 13

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene - obiteljska kuća, na građevnoj čestici 2714/2 k.o. Juršići.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.11.2018 u 16:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II. kat, soba 2.