Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta PLODINE d. d.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-    građenje građevine gospodarske namjene (proizvodno poslovna), 2.b skupine – supermarket

na novoformiranoj građevnoj čestici 1722/2 k.o. Vodnjan (Vodnjan).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  30.12.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II.kat, soba 2.

Aktualnosti