Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta PRAGRANDE d.o.o.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja - izmjene i dopune lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2.b skupine -gravitacijski kolektori i tlačni cjevovodi naselja Vodnjan na građevnim česticama k.č.br.: 3474/24, 3474/26, 3474/27, 3474/8, 3474/28, 1056/2, 3987/3, 3474/11, 3480/3, 3474/9, 1056/11, 4157, 3988/1, 3990/2, 3991/1, 3474/20, 2336/1, 2335/2, 1756/3, 1812/6, 1790/64, 1790/14, 1790/35, 1803/8, 1804/4, 1803/7, 1756/2, 1727/7, 1726/8, 1727/10, 1807/1, 1807/8, 1790/63, 1804/3, 1726/2, 4050/1, 4041/2, 4120/1, 4040/1, 4107/1 k.o. Vodnjan (VODNJAN).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  29.07.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove, Grad Vodnjan-Dignano. 

Kompletan tekst Poziva preuzmite u nastavku.