Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta PRAGRANDE d.o.o II

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
-    zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine - sustav odvodnje otpadne vode Barbariga-proširenje sekundarne mreže
na katastarskoj(im) čestici(ama) k.č.br.: 479/478, 497/515, 530/5, 530/119, 567/121, 567/132, 567/133, 567/125, 569/1, 567/46, 530/14, 530/105, 530/11, 571/3, 571/38, 571/12, 571/2, 479/261, 497/433, 479/475, 479/477, 479/391, 479/350, 479/120, 479/534, 479/503, 479/342, 479/123, 479/632, 479/419, 479/400, 568/1, 479/513 k.o. Vodnjan k.o. Vodnjan (Barbariga).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  29.04.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenja i imovinske poslove, Grad Vodnjan-Dignano. 

Kompletan tekst Javnog poziva preuzmite u nastavku.