Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

Javni poziv za uvid u spis predmeta RADOVAN LALIN, HU-1011 BUDAPEST, BAROS TER 16

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

- građenje građevine stambene namjene, 3.b skupine - obiteljska kuća

- građenje građevine stambene namjene (pomoćna), 3.b skupine -spremište

- građenje građevine - vanjski bazen

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 530/147 (prema geodetskom projektu, a nastala od k.č.br. 530/14) k.o. Vodnjan (Vodnjan).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.01.2021 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove, Grad Vodnjan-Dignano.

 

Aktualnosti