Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta RADOVAN LALIN, HU-1011 BUDAPEST, BAROS TER 16

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

- građenje građevine stambene namjene, 3.b skupine - obiteljska kuća

- građenje građevine stambene namjene (pomoćna), 3.b skupine -spremište

- građenje građevine - vanjski bazen

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 530/147 (prema geodetskom projektu, a nastala od k.č.br. 530/14) k.o. Vodnjan (Vodnjan).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.01.2021 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove, Grad Vodnjan-Dignano.

 

Aktualnosti