Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta "Solucija dom" društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, građevinarstvo i usluge HR-52100 Pula, Kašićeva 4

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene, na katastarskim česticama k.č.br. zgr. 48/5 i 1367/3 k.o. Galižana (Galižana, Michele Della Vedova).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  18.04.2016 u 10:00 sati, na lokaciji – GRAD VODNJAN-DIGNANO, TRGOVAČKA 2, II. KAT.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.