Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta SORS NEKRETNINE d.o.o.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine stambene namjene, 2. skupine - višeobiteljska građevina
- građenje građevine stambene namjene (pomoćna), 3. skupine – bazen 1
- građenje građevine stambene namjene (pomoćna), 3. skupine – bazen 2
- građenje građevine stambene namjene (pomoćna), 3. skupine – bazen 3
na postojećoj građevnoj čestici k.č. 2774/3 k.o. Juršići (JURŠIĆI).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  25.02.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II. kat, soba 2.