Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Pozivamo Vas, kao vlasnike susjednih čestica, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-  Građenje građevina stambene namjene, 2. Skupine –stambena građevina
-  Građenje građevina stambene namjene, 2. Skupine - bazen
-  Građenje građevina stambene namjene, 2. Skupine - bazen

na novoformiranoj građevnoj čestici  k.č. 809/2 k.o. Peroj.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  24.11.2020. u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II. kat, soba 2.

24.11.2022

Aktualnosti