Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Pozivamo Vas, kao vlasnike susjednih čestica, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-  Građenje građevina stambene namjene, 2. Skupine –stambena građevina
-  Građenje građevina stambene namjene, 2. Skupine - bazen
-  Građenje građevina stambene namjene, 2. Skupine - bazen

na novoformiranoj građevnoj čestici  k.č. 809/2 k.o. Peroj.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  24.11.2020. u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II. kat, soba 2.

24.11.2022

Aktualnosti