Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (Gianni Manzin)

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine stambena građevina na novoformiranoj građevnoj čestici 5978/1 k.o. Vodnjan (Vodnjan).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.12.2020 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II kat.

Aktualnosti