Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (Juro Stipić)

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

- građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine- stambena zgrada

na postojećoj građevnoj čestici 510/2 k.o. Galižana (Galižana).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.01.2021 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II kat.

Aktualnosti