Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (Roberto Manzin)

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

– građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine- stambena građevina
– građenje građevine stambene namjene (pomoćna), 2.b skupine- spremište,

na novoformiranoj građevnoj čestici 1946/4 k.o. Vodnjan (Vodnjan).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.02.2021 u 10:00 sati, putem elektroničkog sustava eDozvola na adresi https://dozvola.mgipu.hr/, te odabirom poveznice [Uvid u spis].

Prije pokretanja uvida u spis putem elektroničkog sustava, stranka je dužna zatražiti od voditelja postupka šifru predmeta i lozinku uvida u spis na e-mail adresu petra.gonan@vodnjan.hr, te je dužna u e-mailu dostaviti dokaz da ima svojstvo stranke (presliku osobne iskaznice i ZK izvadak odnosno drugi dokument).

Aktualnosti