Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za:

– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava, 2.b skupine- PROMETNICE S INFRASTRUKTUROM UNUTAR INDUSTRIJSKE ZONE GALIŽANA,

na građevnim česticama: k.č. 1051/3, 1037/21, 1037/28, 1055/14, 3075, 3074, 1109, 1089/4, 1172/19, 1172/21, 1089/1 k.č. 1037/1 i 1052/2 sve K.O. Galižana. k.o. Galižana (Galižana, INDUSTRIJSKA ZONA GALIŽANA).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.01.2021 u 10:00 sati, putem elektroničkog sustava eDozvola na adresi https://dozvola.mgipu.hr/, te odabirom poveznice [Uvid u spis].