Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta u svezi obnove lokacijske dozvole PRAGRANDE d.o.o.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja - obnove lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2.b skupine -gravitacijski kolektori naselja Galižana na građevnim česticama k.č.br.: 334/102, 501/97, 334/74, 334/78, 334/166, 334/38, 334/105, 428/17, 428/9, 428/16, 428/1, 334/125, 394, 397/7, 393/1, 334/127, 334/39, 334/37, 334/36, 334/104, 314/3, 280/3, 3056/1, 3056/3, 3056/4, 310/2, 334/32, 3058/2, 237/zgr., 306/4, 312/2, 314/9, 314/2, 314/1, 305/1, 334/124, 3051/3, 3054/1, 3055, 160/1, 160/3, 160/17, 1305, 3079/2, 3081, 3077/1, 3090, 3082, 3094, 3092/1, 1406/14, 1406/3, 1898, 3110/4, 247/2 k.o. Galižana.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  05.08.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove, Grad Vodnjan-Dignano. 

Kompletan tekst Javnog poziva preuzmite u nastavku.