Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta u svrhu izdavanja građevinske dozvole

I.  Pozivamo Vas, kao vlasnike susjednih čestica, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-    građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine
-    građenje građevine  (pomoćna), 2.b skupine - bazen
na k.č. 4026/5 k.o. Vodnjan (Vodnjan).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  15.11.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II. kat, soba 2.