Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta VODOVOD PULA d.o.o. (Barbariga)

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
- građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine 
na katastarskim česticiama k.č.br.: 506/3, 506/10, 506/12, 501/417, 501/430, 501/18, 506/2, 507/1, 507/2, 512/13, 512/8, 513/6, 505/2, 501/465, 501/5, 501/89, 247/1 zgr., 247/12 zgr., 247/11 zgr., 247/18 zgr., 510/70, 510/66, 509, 510/12, 510/81, 510/67, spoj na k.č.br. 353/2 k.o. Galižana (VALDENAGA).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  24.02.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i imovnske poslove, Grad Vodnjan-Dignano. 

Kompletan tekst javnog poziva nalazi se u prilogu. 

NensiG12