Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta We Sail

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
-    građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine - obiteljska kuća
-    građenje građevine stambene namjene (pomoćna), 3.a skupine - garaža
na postojećoj građevnoj čestici 443/13 k.o. Vodnjan (VODNJAN).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  16.08.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II. kat, soba 2.