Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava proizvodnje električne energije - trafostanica, na  k.č.br. 19/838 (prema geodetskom projektu nastala od dijela 19/57).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.08.2017. u 10  sati, na lokaciji – Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove, Grad Vodnjan-Dignano. 

Kompletan tekst Javnog poziva preuzmite u nastavku. 

Aktualnosti