Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis premeta: izdavanje građevinske dozvole za k.č. 697/29 k.o. Peroj

Pozivamo Vas, kao vlasnike susjednih čestica, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2. skupine, na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 697/29 k.o. Peroj ( nastala od dijela k.č. 697/8 i k.č. 697/9, obje u k.o. Peroj)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  22.09.2020. u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II. kat, soba 2.

Aktualnosti