Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni poziv za uvid u spis u postupku izdavanja građevinske dozvole- Mićo Dragojlović

Pozivamo Vas, kao vlasnike susjednih čestica, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-    rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) mješovite namjene (stambeno-poslovna), 2.b skupine, povodom izmjene projekta.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  28.02.2020. u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II. kat, soba 2.

Aktualnosti