Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni pozivi za uvid u spis predmeta - izdavanje građevinske dozvole

Pozivamo Vas, kao vlasnike susjednih čestica, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinskih dozvola za

-  Građenje građevina stambene namjene, 2. skupine,

na novoformiranim građevnim česticama  k.č. 7857/4, k.č. 7857/5, k.č. 7857/6, k.č. 7857/3, sve u k.o. Vodnjan.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  21.09.2020. u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II. kat, soba 2.

Aktualnosti