Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javni uvid u spis predmeta - k.č. 6928/2 (nastala od 6923/2, 6921, 6928/2, dijela 6925/2 i dijela 6924) k.o. Vodnjan (Vodnjan).

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine mješovite namjene (stambeno gospodarska), 2.b skupine -stambeno-gospodarske građevine za vlastite potrebe i za turizam na seoskim gospodarstvima - gospodarsko smještajna građevina (FAZA I) na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 6928/2 (nastala od 6923/2, 6921, 6928/2, dijela 6925/2 i dijela 6924) k.o. Vodnjan (Vodnjan).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.12.2020 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II.kat.

Aktualnosti