Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

Javni uvid u spis predmeta - k.č. 6928/2 (nastala od 6923/2, 6921, 6928/2, dijela 6925/2 i dijela 6924) k.o. Vodnjan (Vodnjan).

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine mješovite namjene (stambeno gospodarska), 2.b skupine -stambeno-gospodarske građevine za vlastite potrebe i za turizam na seoskim gospodarstvima - gospodarsko smještajna građevina (FAZA I) na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 6928/2 (nastala od 6923/2, 6921, 6928/2, dijela 6925/2 i dijela 6924) k.o. Vodnjan (Vodnjan).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.12.2020 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Vodnjan, Trgovačka 2, II.kat.