Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Javno savjetovanje – prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Grada Vodnjan-Dignano

Prijedlogom odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Grada Vodnjana-Dignano (u daljnjem tekstu: Odluka) Gradskom vijeću Grada Vodnjana-Dignano predlaže se donošenje odluke kojom bi se, sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 106/18 – u daljnjem tekstu: Zakon) utvrdila visina paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor, smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu, te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 106/18.) JLS su, počev od 2019. godine, obvezne donijeti odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu koje ne mogu biti manje od 150,00 kuna niti veće od 1500,00 kuna.
Donesena odluka primjenjuje se sve do donošenja nove odluke sukladno članku 17. Zakona. Sukladno članku 33. Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Što se tiče dosadašnjeg zakonodavnog okvira, porezni obveznik koji je ostvarivao dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova porez na dohodak po osnovi obavljanja te djelatnosti utvrđivao se također u paušalnom iznosu ali su visina paušalnog dohotka i poreza na dohodak, rokovi plaćanja poreza te evidencije i izvješća u svezi paušalnog oporezivanja bile propisane Pravilnikom Ministra financija (Narodne novine 1/17). Navedeno se primjenjivalo jedinstveno na čitavom području Republike Hrvatske.

Nadalje, sukladno odredbi citiranog članka 30. stavka 2. Zakona, ako Gradsko vijeće Grada Vodnjana-Dignano u propisanom roku tj. do 31. siječnja 2019. godine ne donese odluku o visini paušalnog poreza, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu određuje se u iznosu od 750,00 kuna. Prihod ostvaren od ovog oblika poreza na dohodak dijeli između JLS i Županija na način da JLS pripada 60% i to onoj JLS gdje je prebivalište obveznika, a ne gdje se nalazi smještajni objekt.

S obzirom na kratkoću vremena za donošenje Odluke, Javno savjetovanje otvoreno je do 19. siječnja 2019.godine do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije na tekst Odluke poštom ili na e mail adresu: info@vodnjan.hr  na obrascu koji se nalazi u privitku.

Aktualnosti