Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Ljetni kamp za djecu od 6 do 10 godina

Početak aktivnosti: 18.07.2016.

Trajanje: 5 dana (ponedjeljak-petak).

Dnevni rad kampa započinje u 8:30, a završava u 13:00 sati.

Cijena: 250,00 kn (u cijenu uključen prijevoz na more).

Upisi su otvoreni do 15.07.2016.

Za upis i sve ostale informacije obratite nam se:

- putem e-mail adrese: uciliste.vodnjan.dignano@gmail.com

- putem telefona: 052 512 540

- osobno na adresi POU-UPA „Vodnjan-Dignano“: Portarol 31

 

Aktualnosti