Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Novi rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju

U Narodnim novinama broj 65/17 dana 07.07.2017. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Nakon što Zakon stupi na snagu ponovno se otvara rok za podnošenje zahtjeva – do 30. lipnja 2018. ali pritom uvjeti ozakonjenja ostaju isti. Moći će se legalizirati samo ona zgrada koja je nastala tj. koja je vidljiva na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja iz zraka započetog 21. lipnja 2011. ili na drugoj državnoj digitalnoj ortofoto karti,  ili katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi nastaloj do 21. lipnja 2011.

ZGRADE IZGRAĐENE NAKON 21. LIPNJA 2011. NEĆE SE MOĆI OZAKONITI TEMELJEM ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA NITI UZ NOVI ZAHTJEV!

Aktualnosti