Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Obavijest - avviso

U četvrtak,  30. siječnja 2020. godine, izvršiti će se terenska provjera postojećih priključaka na sustav javne odvodnje, vodoopskrbe i opskrbe električnom energijom kućanstva na Narodnom trgu i u Ulici Castello u Vodnjanu-Dignano. Terenska provjera trajati će od 10 do 13 sati, a istu će obaviti predstavnici nadležnih komunalnih poduzeća uz prisutnost komunalnog redara. Provjera se vrši u sklopu projekta rekonstrukcije Narodnog trga i Ulice Castello u Vodnjanu-Dignano.

Giovedì, 30 gennaio 2020 verrà effettuato un controllo sul campo degli allacciamenti esistenti alla rete fognaria pubblica, alla rete idrica e alla rete elettrica di Piazza del Popolo e in via Castello a Dignano. Il controllo sul campo durerà dalle 10 alle 13 e sarà eseguito da rappresentanti delle società di servizi competenti in presenza di un funzionario comunale. Il controllo viene eseguito nell'ambito del progetto di ricostruzione di Piazza del Popolo e Via Castello a Dignano.

Aktualnosti