Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Obavijest dobavljačima Grada Vodnjan-Dignano o obvezi izdavanja e-Računa od 1. srpnja 2019. godine

Obavještavamo sve dobavljače Grada Vodnjan-Dignano da je Grad Vodnjan-Dignano, kao javni naručitelj, obveznik primjene Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018) te od 1. srpnja 2019. godine Gradu Vodnjanu-Dignano više neće biti dopušteno zaprimanje i plaćanja računa u papirnatom obliku zaprimljenih putem pošte ili skeniranih putem e-maila, već isključivo e-računa kako je propisano navedenim zakonom.
 
Sukladno navedenome potrebno je za sve nabave roba, radova i usluga koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, ali i svim postupcima jednostavne nabave (putem ugovora ili narudžbenice) dostaviti e-račune sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018).
 
Molimo sve naše dobavljače da pravovremeno poduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi od 01. srpnja 2019. godine mogli izdati elektronički račun u zakonski propisanom strukturiranom formatu, jer nakon tog datuma Grad Vodnjan-Dignano neće biti u mogućnosti zaprimati i plaćati  račune poslane poštom ili e-mailom.

Aktualnosti