Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

Stupanjem na snagu Zakona o lokalnim porezima (NN br. 115/2016) Grad Vodnjan- Dignano obvezan je prikupljati podatke o nekretninama koje se nalaze na njegovom  području s ciljem pripreme za uvođenje poreza na nekretnine. Obveznici plaćanja poreza na nekretnine biti će samostalni posjednici (vlasnici) stambenog prostora, poslovnog prostora, garažnog prostora i drugih pomoćnih prostora/prostora bez namjene, građevinskog zemljišta koje se koristi u gospodarske svrhe kao i neizgrađenog građevinskog zemljišta. Obveznici plaćanja osim samostalnih posjednika (vlasnika)  ranije navedenih nekretnina biti će i nesamostalni posjednici ako je porezna obveza prenijeta pravnim poslom (ugovor o najmu, zakupu ili slično), ako je korisnik nekretnine u vlasništvu Grada Vodnjana-Dignano ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat.

Obračun poreza obračunavati će se na ukupnu podnu neto površinu nekretnine. Konačni izračun visine porezne obveze ovisi o vrijednosti boda i umnoška pojedinih koeficijenata koji se utvrđuju obzirom na zonu u kojoj se nekretnina nalazi, namjenu, stanje i starost nekretnine.

Ovim putem Vas obavještavamo kako je za točan izračun visine porezne obveze nužna dostava podataka od strane vlasnika i korisnika nekretnina na koje se porezna obveza odnosi (podaci o zoni, namjeni, stanju i starosti nekretnine). 

Ranije navedene podatke budući porezni obveznici dužni su dostaviti najkasnije do 31.listopada 2017. godine koristeći predviđene obrasce posebno za svaku nekretninu odnosno katastarsku česticu.

Rješenjem o porezu na nekretnine utvrditi će se porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza u godišnjem iznosu i rokovi plaćanja a isto će biti doneseno do 31. ožujka 2018. godine za tekuću kalendarsku te će takvo rješenje biti na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze.

Za prikupljanje podataka zadužen je Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske odnose Grada Vodnjana-Dignano. Svi obrasci su dostupni i na internetskoj stranici www.vodnjan.hr, a mogu se ispunjeni dostaviti osobno predajom u pisarnici Grada, putem pošte ili elektroničkim putem na e-mail adresu: pisarnica@vodnjan.hr.
Eventualno potrebnu pomoć u popunjavanju obrazaca, dodatne informacije i upute molimo da zatražite putem tel. 052/535-956, 052/382-093, putem e-pošte na luca.biasiol@vodnjan.hr nikola.jukic@vodnjan.hr ili u uredu gradske uprave.

Ukoliko se traženi podaci ne dostave ili ako se dostavljeni podaci bitno razlikuju od stvarnog stanja nekretnine porezna obveza utvrditi će se na osnovi već raspoloživih podataka s najvišim Zakonom utvrđenim koeficijentima.                                                                          

                                                                                              GRAD VODNJAN-DIGNANO

OBRASCI:

Aktualnosti