Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Obavijest o formiranju grupe regionalnih dionika (RSG -Regional Stakeholder Group) u projektu ''Youinherit''

       

Temeljem Sporazuma o partnerstvu projekta ''YOUINHERIT'' koji se provodi u sklopu programa Interreg Central Europe KLASA: 910-02/16-01/02, URBROJ: 2168-04-01-16-1 od 27. lipnja 2016. godine, Grad Vodnjan-Dignano daje:

 OBAVIJEST
O FORMIRANJU GRUPE REGIONALNIH DIONIKA (RSG -REGIONAL STAKEHOLDER GROUP) U PROJEKTU ''YOUINHERIT''

   

U sklopu projekta ''YOUINHERIT'' provodi se formiranje grupe dionika koja će doprinijeti implementaciji projekta.

Cilj projekta je povećati broj OPG-ova, odnosno mladih poljoprivrednika koji se bave maslinarstvom te stručnim pristupom provesti obuku istih.

Projektna pilotna aktivnost u sklopu ovog projekta predviđa obnovu objekta kulturne baštine u Vodnjanu u kojem će se provoditi obuka mladih maslinara. Mladi zajedno s ostalim dionicima putem sudjelovanja u Grupi regionalnih dionika (u daljnjem tekstu RSG – Regional stakeholder group) koja će se sastati šest puta za vrijeme trajanja projekta,  biti će aktivno uključeni u planiranje, realizaciju i korištenje budućeg centra za obuku mladih maslinara. Svaki član RSG-a je volonter tj. za svoj rad i angažman ne prima nikakvu naknadu te u radu skupine sudjeluje dobrovoljno.

RSG aktivnim djelovanjem ima zadatak analize ključnih problema i prilika postojećeg stanja  revitalizacije kulturne baštine  s posebnim ciljem uključivanja i zapošljavanja mladih s ciljem valorizacije i ekonomskog razvitka cijelog područja. Konačan ishod rada RSG-a biti će sintetiziran u „Studiji regionalne status quo analize“.

Mladi u ovom projektu nisu uključeni samo u ulozi budućih nasljednika bogate tradicije nego se od istih očekuje određena kreativnost i inovativnost kako bi se tradicija prilagodila novim zahtjevima i očekivanjima tržišta. Cilj je pretvoriti tradiciju maslinarstva u novu kreativnu ekonomsku djelatnost.

Sudjelovanje ključnih dionika nužna je za realizaciju projekta jer će skupina stručnim kompetencijama i vještinama biti uključena u valorizaciju kulturne baštine i starih zanata s posebnim naglaskom na sektor maslinarstva.

Za provedbu navedene aktivnosti potrebno je uključiti široki spektar sudionika, stoga se pozivaju svi zainteresirani, odnosno fizičke i pravne osobe (OPG-ovi, udruge, mala i srednja poduzeća, turističke zajednice, nadležna Ministarstva, zadruge, itd.) da iskažu svoj interes za sudjelovanje u RSG-u.

Iskaz interesa može se dostaviti putem pošte na adresu Grad Vodnjan – Dignano, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan ili putem elektroničke pošte na andrea.manzin@vodnjan.hr do 31. listopada 2016. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonskim putem na br. 052 512 453 ili putem elektroničke pošte na andrea.manzin@vodnjan.hr