Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Obavijest o obustavi postupka evidentiranja nerazvrstane ceste : Peroj plaža

Dana 16. rujna 2019. godine Grad Vodnjan-Dignano je objavio javni poziv kojim se obavještavaju nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem i nositelji prava na kojima je izvedena nerazvrstana cesta (k.č. 660/2, 661,/3, 661/13, 661/14, 661/15, 668/2, 668/7, 674/4, 677/1, 677/2, 677/3, 677/4, 718/6, 817/34, 1019/20, 1019/34, 1019/267, 1026/2, 1027/3, 1035/1, 1035/2, 1035/9, 1036/1, 1036/4, sve k.o. Peroj), da je Grad Vodnjan-Dignano kao UPRAVITELJ započeo s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste: Peroj plaža (beach bar) u Peroju.

Ovime obavještavamo da je Grad Vodnjan-Dignano obustavio postupak evidentiranja nerazvrstane ceste: Peroj plaža (beach bar) u Peroju te da se javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste predviđen za 25. rujna 2019. godine neće održati.