Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNOG UVIDA O PRIJEDLOGU PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA PODRUČJE GRADA VODNJAN – DIGNANO

Temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/2018) Grad Vodnjan – Dignano objavljuje

OBAVIJEST

O ODRŽAVANJU JAVNOG UVIDA O PRIJEDLOGU PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

ZA PODRUČJE GRADA VODNJAN – DIGNANO

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/2018) Grad Vodnjan – Dignano izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Grada Vodnjan–Dignano – k.o. Vodnjan, k.o. Galižana, k.o. Peroj i k.o. Juršići.

Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, biti će izložen svakim radnim danom od 29. studenog do 14. prosinca 2018. godine, od 09,00 - 12,00 sati, u Vodnjanu, na adresi Trg Javne Vage 22 („Peza“).

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida, odnosno do dana 14. prosinca 2018. godine. O svim prigovorima odlučivat će Gradsko vijeće Grada Vodnjan - Dignano.

Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Vodnjan - Dignano moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju u pisarnici Grada Vodnjan – Dignano.

Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem može se pogledati i na Internet stranici Grada Vodnjan-Dignano www.vodnjan.hr.

Grad Vodnjan-Dignano

LINK: http://editor.giscloud.com/map/859854/poljoprivredno-zemljiste-grad-vodnjan

 

 

Aktualnosti