Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vodnjana-Dignano

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:
k.č.br. 3242/1 u k.o. Vodnjan, oranica „Gambaler“,
površine 1546 m2 (0, 1546 ha)
, tržišna cijena iznosi 38.186,20 kn.

k.č.br. 3245 u k.o. Vodnjan, oranica „Gambaler“,
površine 1137 m2 (0, 1137 ha)
, tržišna cijena iznosi 28.083,90 kn.

Kompletan tekst Obavijesti preuzmite u nastavku. 

Aktualnosti