Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Obavijest o produljenju trajanja Ponovne javne rasprave o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vodnjana – Dignano

Trajanje ponovne javne rasprave o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vodnjana – Dignano se produžuje te ista započinje 13. veljače 2018.godine i traje do 27. veljače 2018. godine.

Pisanim prijedlozima i primjedbama zaprimljenim u roku smatrati će se one zaprimljene zaključno do 27. veljače 2018. godine, odnosno one koje će biti upućene preporučenom pošiljkom s pečatom pošiljke zaključno s 27. veljače 2018.godine u 24 h. 

Grad Vodnjan-Dignano
Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno uređenje i imovinske poslove