Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Obavijest o provedbi larvicidnog suzbijanja komaraca na području Grada Vodnjana i okolnih naselja.(12.05.2021. i 13.05.2021)

Dana 12.05. i 13.05.2021. provesti će se larvicidna akcija dezinsekcije komaraca (suzbijanje ličinki) na cijelom pordučju Grada Vodnjan-Dignano.

Akcija će obuhvatiti pojila za stoku, bačve i kade u vrtovima, smetlišta, ostale vodene retencije u okolici naselja i okućnicama, i to u naseljima Vodnjan, Galižana, Gajana, Peroj, Guran, Sv. Kirin, Sv. Cecilija, Barbariga, Batvači, Betiga i Fondole.

Aktualnosti