Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Obavijest o upisu djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021.

Na temelju čl. 17.  i 19. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19)                                        

1. Sva djeca koja su do 1. travnja 2020. godine navršila šest godina života, upisuju se prema navedenom zakonu u prvi razred pripadajuće osnovne škole.

2. Upisati se mogu i djeca koja navršavaju šest godina života nakon navedenog datuma, ukoliko imaju odobrenje Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije.

UPISI DJECE OBAVLJATI ĆE SE
15., 16., i 17. lipnja  2020. godine
od 9.00 - 12.00, te od 17.00 - 19.00 sati,
U    PRIPADAJUĆOJ OSNOVNOJ ŠKOLI

Roditelji, odnosno staratelji djece, na upis trebaju donijeti rodni list, domovnicu i OIB djeteta, te odobrenje Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu za prijevremeni upis u I. razred osnovne škole.    

Aktualnosti