Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Obavijest o vremenu i mjestu provođenja javnog otvaranja ponuda

Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 47/19), te sukladno točci 9.  Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vodnjan-Dignano od 20. studenoga 2019. godine KLASA: 940-06/19-01/65, URBROJ:2168-04-07/19-01 objavljenog dana 29. studenoga 2019. godine Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vodnjan-Dignano objavljuje 

Obavijest o vremenu i mjestu provođenja javnog otvaranja ponuda

pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vodnjan-Dignano od dana 20. studenoga 2019. godine KLASA: 940-06/19-01/65 URBROJ: 2168-04-07-01, objavljenog na oglasnoj ploči Grada Vodnjan-Dignano i službenim stranicama Grada Vodnjan-Dignano dana 29. studenoga 2019. godine.
Slijedom navedenog obavještavaju se svi ponuditelji da će Povjerenstvo provesti javno otvaranje ponuda: 
-    dana 14. siječnja 2020. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Doma mladih Vodnjan, Istarska ulica 1, Vodnjan


Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Grada Vodnjan-Dignano

Aktualnosti