Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

Obavijest o vremenu i mjestu provođenja javnog otvaranja ponuda

Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 47/19), te sukladno točci 9.  Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vodnjan-Dignano od 24. rujna 2020. godine KLASA: 021-05/20-01/06, URBROJ:2168-04-02-20-13 objavljenog dana 05. listopada 2020.  Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vodnjan-Dignano objavljuje

Obavijest o vremenu i mjestu provođenja javnog otvaranja ponuda

pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vodnjan-Dignano od dana 24. rujna 2020. godine KLASA: 021-05/20-01/06 URBROJ: 2168-04-02-20-13, objavljenog na oglasnoj ploči Grada Vodnjan-Dignano i službenim stranicama Grada Vodnjan-Dignano dana 05. listopada 2020. godine i ispravka natječaja od 27. listopada 2020. godine KLASA: 021-05/20-01/07, URBROJ:2168-04-02-20-10 objavljenog na oglasnoj ploči Grada Vodnjan-Dignano i službenim stranicama Grada Vodnjan-Dignano dana dana 30. listopada 2020. godine

Radi epidemiološke situacije te propisanih mjera zabrane okupljanja većeg broja ljudi obavještavaju se svi ponuditelji da će Povjerenstvo provesti javno otvaranje ponuda telematskim putem dana 16. prosinca 2020. godine s početkom u 09:00 sati koje će se prenositi uživo putem službene facebook stranice Grada Vodnjan – Dignano pod imenom: ''Vodnjan-Dignano: Grad priča - Città da raccontare''

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada Vodnjan-Dignano