Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Obavijest o vremenu i mjestu provođenja javnog otvaranja ponuda

Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 47/19), te sukladno točci 9.  Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vodnjan-Dignano od 24. rujna 2020. godine KLASA: 021-05/20-01/06, URBROJ:2168-04-02-20-13 objavljenog dana 05. listopada 2020.  Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vodnjan-Dignano objavljuje

Obavijest o vremenu i mjestu provođenja javnog otvaranja ponuda

pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vodnjan-Dignano od dana 24. rujna 2020. godine KLASA: 021-05/20-01/06 URBROJ: 2168-04-02-20-13, objavljenog na oglasnoj ploči Grada Vodnjan-Dignano i službenim stranicama Grada Vodnjan-Dignano dana 05. listopada 2020. godine i ispravka natječaja od 27. listopada 2020. godine KLASA: 021-05/20-01/07, URBROJ:2168-04-02-20-10 objavljenog na oglasnoj ploči Grada Vodnjan-Dignano i službenim stranicama Grada Vodnjan-Dignano dana dana 30. listopada 2020. godine

Radi epidemiološke situacije te propisanih mjera zabrane okupljanja većeg broja ljudi obavještavaju se svi ponuditelji da će Povjerenstvo provesti javno otvaranje ponuda telematskim putem dana 16. prosinca 2020. godine s početkom u 09:00 sati koje će se prenositi uživo putem službene facebook stranice Grada Vodnjan – Dignano pod imenom: ''Vodnjan-Dignano: Grad priča - Città da raccontare''

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada Vodnjan-Dignano

Aktualnosti