Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Odluka o sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog školskog pribora učenicima osnovnih škola za školsku 2019./2020. godinu

Grad Vodnjan – Dignano ove će godine sufinancirati nabavku radnih bilježnica i ostalog školskog pribora učenicima od I do VIII razreda osnovne škole, za školsku 2019./2020. godinu, u vidu jednokratne financijske pomoći u visini od 200,00 kuna.

Pravo na sufinanciranje stječe svaki učenik sa prebivalištem na području Grada, i to ispunjavanjem obrasca koji će mu biti uručen od strane škole.