Kontaktirajte nas

Centrala: +385 (0)52 511 522
Fax: +385 (0)52 511 326
E-mail: info(at)vodnjan.hr

Pisarnica:

UO za opću upravu, gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

Odsjek za opće poslove, društvene djelatnosti, lokalnu i mjesnu samoupravu

Odsjek za proračun i financije

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za gospodarstvo, EU projekte i javnu nabavu

UO za prostorno uređenje, komunalni sustav, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Komunalni redari

Odluka o sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog školskog pribora učenicima osnovnih škola za školsku 2019./2020. godinu

Grad Vodnjan – Dignano ove će godine sufinancirati nabavku radnih bilježnica i ostalog školskog pribora učenicima od I do VIII razreda osnovne škole, za školsku 2019./2020. godinu, u vidu jednokratne financijske pomoći u visini od 200,00 kuna.

Pravo na sufinanciranje stječe svaki učenik sa prebivalištem na području Grada, i to ispunjavanjem obrasca koji će mu biti uručen od strane škole.