Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Potpisani Ugovori o dodjeli sredstava za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Vodnjan-Dignano za 2016. godinu

Dana 04. svibnja 2016. u Vijećnici Grada Vodnjana-Dignano održana je svečanost potpisivanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti koje provode udruge civilnog društva na području Grada Vodnjana-Dignano za 2016. godinu.

Gradonačelnik Grada Vodnjana-Dignano Klaudio Vitasović  potpisao je sa  predstavnicima 36 udruga koje djeluju na području Grada Vodnjana-Dignano ugovore o financiranju za ukupno 45 odobrenih programa, projekta, manifestacija i aktivnosti u sveukupnom iznosu od 899.839,66 kuna.

Time je zaključen gradski natječaj kojim su odabrani programi, projekti, manifestacije i aktivnosti udruga koje će se u 2016. godini financirati sredstvima iz proračuna Grada Vodnjana-Dignano.

„Ove smo godine krenuli s novim načinom financiranja udruga pružajući financijsku potporu programima, projektima, manifestacije i aktivnosti koje udruge planiraju realizirati u ovoj godini. Raspisali smo natječaj na koji su udruge prijavile svoje programe i projekte, izvršili bodovanje i rangiranje udruga koje su zadovoljile uvjete natječaja te nakon toga, na temelju rezultata, raspodijelili ukupno 899.839,66 kuna osiguranih u gradskom proračunu za potporu udrugama“ – pojasnio je gradonačelnik Grada Vodnjana-Dignano Klaudio Vitasović.

Budući da je riječ o novom načinu financiranja udruga, prije samog raspisa natječaja Grad je organizirao edukativne radionice i predavanja na kojima su članovi udruga upoznati s novim načinom financiranja njihova rada učeći pri tom i kako napisati programe i projekte koje će moći prijaviti ne samo na gradski već i na druge natječaje.


„Zadovoljan sam što su udruge prepoznale i iskoristile tu mogućnost i kandidirale se na natječaj Grada Vodnjana-Dignano i tako dobile sredstva za rad i zato čestitam svim udrugama koje su ostvarile financiranje iz gradskog proračuna te svim predstavnicima i članovima udruga želim uspješan daljnji rad i nastavak suradnje sa Gradom“, istaknuo je gradonačelnik Vitasović.

Područja koja će se financirati sredstvima iz gradskog proračuna obuhvaćaju: kulturu, razvoj civilnog društva, predškolski odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvo, poljoprivredu, turizam i zaštitu okoliša.

U području kulture Grad je sklopio ugovore sa ukupno 14 udruga, za 22 projektne prijave, za što će biti odobren sveukupan iznos od 429.700,00 kuna, i to za:

a) Književno stvaralaštvo, knjižnična i nakladnička djelatnost:

 

R.br.

 

Naziv prijavitelja

Naziv programa/projekta/manifestacije

 

Odobreni iznos

1.

Zajednica Talijana – Vodnjan - Comunita' degli Italiani - Dignano

 

Premio letterario "Favela' 2016"

 

6.000,00 kn

2.

Literarna udruga Cvitak

Cvitak na dar

8.000,00 kn

3.

Udruga Istarsko - Ekomuzej iz Vodnjana

Knjiga poezije "Sfisse/fessure spiragli"

6.000,00 kn

b) Očuvanje i promicanje autohtone kulturne baštine i tradicije:

 

R.br.

 

Naziv prijavitelja

Naziv programa/projekta/manifestacije

 

Odobreni iznos

1.

Udruga Istarsko - Ekomuzej iz Vodnjana

Program razvoja Ekomuzeja tradicionalnih istarskih proizvoda i zanata

10.000,00 kn

2.

Kulturno umjetničko društvo Vodnjan

Promicanje kulturne baštine Istre i Hrvatske

20.000,00 kn

c) Likovnu i muzejsko galerijsku djelatnost:

 

R.br.

 

Naziv prijavitelja

Naziv programa/projekta/manifestacije

 

Odobreni iznos

1.

Zajednica Talijana Vodnjan - Comunita' degli Italiani Dignano

II Mostra internazionale di pittura all' aperto

5.000,00 kn

2.

U.O. Apoteka - prostor za suvremenu umjetnost 

Apoteka - godišnji program 2016.

10.000,00 kn

3.

Udruga za promicanje stvaralaštva Art studio

Dani stvaralaštva 2016.

5.000,00 kn

d) Glazbeno i glazbeno scenska djelatnost:

 

R.br.

 

Naziv prijavitelja

Naziv programa/projekta/manifestacije

 

Odobreni iznos

1.

Hrvatski katolički zbor "MI"

Dječji festival duhovne glazbe "Iskrice"

15.000,00 kn

e) Gradske manifestacije i festivale:

 

R.br.

 

Naziv prijavitelja

Naziv programa/projekta/manifestacije

 

Odobreni iznos

1.

Udruga Matrioskart

Boombarstick Festival urbane umjetnosti i glazbe 2016 - Boombarstick Art & Music Festival 2016

10.000,00 kn

2.

Zajednica Talijana Vodnjan - Comunita' degli Italiani Dignano

XVI Festival internazionale del folklore "Leron"

50.000,00 kn

3.

Bošnjačko kulturno umjetničko društvo Vodnjan

2. Bošnjačka noć

10.000,00 kn

4.

Comunita' degli Italiani "A. Capolicchio" Gallesano

X Degustazione dei piatti tipici della cucina gallesanese

10.000,00 kn

5.

Društvo Naša djeca Vodnjan

B-Urban Meeting

30.000,00 kn

6.

Moto klub "Stršljeni" (MK Hornets Vodnjan-Dignano)

12. Bumbarland Bikers Meeting 2016.

10.000,00 kn

7.

Udruga Istarsko - Ekomuzej iz Vodnjana

2. Godina vrednovanja vodnjanskih tradicija

15.000,00 kn

8.

Društvo Perojskih Crnogoraca Peroj 1657

Perojska fešta 17.07.2016. - 359. godišnjica doseljenja Crnogoraca u Peroj

15.000,00 kn

f) Nacionalne manjine:

 

R.br.

 

Naziv prijavitelja

Naziv programa/projekta/manifestacije

 

Odobreni iznos

1.

Bošnjačko kulturno umjetničko društvo Vodnjan

Putovanje BKUD-a Vodnjan i izrada nošnji

8.000,00 kn

2.

Udruga za promicanje kreativnosti Merlin

Znam, hoću, mogu - kreativne radionice za djecu

5.000,00 kn

g) Podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga:
 

 

R.br.

 

Naziv prijavitelja

Naziv programa/projekta/manifestacije

 

Odobreni iznos

1.

Zajednica Talijana Vodnjan - Comunita' degli Italiani Dignano 

Institucionalna podrška (kultura) 

100.000,00 kn

2.

Comunita' degli Italiani "A. Capolicchio" Gallesano

Institucionalna podrška (kultura) 

50.000,00 kn

3.

Društvo Perojskih Crnogoraca Peroj 1657

Institucionalna podrška (kultura) 

31.700,00 kn

 

Područje razvoja civilnog društva financirati će se u iznosu od 29.000,00 kuna, za što su potpisani ugovori sa 4 udruge, i to za:

a) Sindikalne organizacije:
  

 

R.br.

 

Naziv prijavitelja

Naziv programa/projekta/manifestacije

 

Odobreni iznos

1.

Sindikat umirovljenika Hrvatske

Zaštita i promocija prava umirovljenika - podizanje kvalitete života umirovljenika u Gradu Vodnjanu

12.000,00 kn

b) Udruge proizašle iz rata:

 

R.br.

 

Naziv prijavitelja

Naziv programa/projekta/manifestacije

 

Odobreni iznos

1.

Društvo Josip Broz Tito Vodnjan-Svetvinčenat 

Aktivnosti društva za 2016. godinu 

4.000,00 kn

2.

Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Vodnjana i općine Fažana

Aktivnosti UABA u 2016. godini 

12.000,00 kn

c) Ostale udruge civilnog društva:
  

 

R.br.

 

Naziv prijavitelja

Naziv programa/projekta/manifestacije

 

Odobreni iznos

1.

Klub studenata "Istarski klub" Rijeka

Godišnji plan rada Kluba studenata "Istarski klub" Rijeka

1.000,00 kn

 

U području predškolskog odgoja i obrazovanja Grad je sklopio ugovor sa 1 udrugom, čiji će projekt financirati u iznosu od 40.000,00 kuna, i to za:

a) Programe i projekti namijenjeni djeci i mladima:

 

R.br.

 

Naziv prijavitelja

Naziv programa/projekta/manifestacije

 

Odobreni iznos

1.

Društvo Naša djeca Vodnjan

Godišnji izvedbeni program

40.000,00 kn

 

Za razvoj socijalne skrbi i zdravstva Grad je odobrio sveukupan iznos od 48.500,00 kuna, za programe i projekte ukupno 11 udruga, i to za:

a) Djecu i mlade:
  

 

R.br.

 

Naziv prijavitelja

Naziv programa/projekta/manifestacije

 

Odobreni iznos

1.

Konjički klub Gallicianum

Budi volonter

5.000,00 kn

b) Osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju:
 

 

R.br.

 

Naziv prijavitelja

Naziv programa/projekta/manifestacije

 

Odobreni iznos

1.

Udruga civilnih invalida - inkluzija Pula

Izvaninstitucionalna skrb

2.000,00 kn

2.

Društvo distrofičara Istre

Integracija osoba oboljelih od mišićne distrofije - neuromuskularnih bolesti sa područja Grada Vodnjana u 2016. godini

1.500,00 kn

3.

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom

Osnaživanje osoba s invaliditetom za život u zajednici i sveobuhvatna pomoć u svakodnevnom životu

15.000,00 kn

4.

Udruga Logos media

Djeca - prijatelji bijelog štapa

4.000,00 kn

5.

Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske županije

Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnijeg života osoba s invaliditetom 

2.000,00 kn

6.

Udruga invalida rada Istre

Geronto servis za osobe s invaliditetom

1.000,00 kn

7.

Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije - Pula

Socijalizacija i integracija osoba s intelektualnim teškoćama

5.000,00 kn

8.

Udruga slijepih Istarske županije

Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba na području Istarske županije 

2.000,00 kn

c) Poboljšanje zdravlja i kvaliteta življenja:
  

 

R.br.

 

Naziv prijavitelja

Naziv programa/projekta/manifestacije

 

Odobreni iznos

1.

Klub liječenih alkoholičara Pula

Liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika o alkoholu

1.000,00 kn

2.

Sigurna kuća Istra

Pomoć ženama žrtvama obiteljskog nasilja - Sigurna kuća Istra   

10.000,00 kn

 

U području poljoprivrede Grad je sklopio ugovor sa ukupno 2 udruge, za 3 projektne prijave, za što će biti odobren sveukupan iznos od 300.000,00 kuna, i to za:

a) Poticanje stručnih programa u poljoprivredi, očuvanje autohtonih sorti maslina i vinove loze, edukacije, edukacijski projekti i programi, međunarodna suradnja i EU projekti, gradske manifestacije:

 

R.br.

 

Naziv prijavitelja

Naziv programa/projekta/manifestacije

 

Odobreni iznos

1.

Udruga - Associazione Agroturist Vodnjan-Dignano

Program rada Udruge Agroturist za 2016. godinu

80.000,00 kn

2.

Udruga Istarsko - Ekomuzej iz Vodnjana

Projekt Didaktička farma "Vrijednost dobre hrane, od sjemena do tanjura"

40.000,00 kn

b) Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga:
  

 

R.br.

 

Naziv prijavitelja

Naziv programa/projekta/manifestacije

 

Odobreni iznos

1.

Udruga - Associazione Agroturist Vodnjan-Dignano

Institucionalna podrška (poljoprivreda)

180.000,00 kn 

 

U području turizma Grad je sklopio ugovor sa ukupno 3 udruge, za što će biti odobren sveukupan iznos od 23.000,00 kuna, i to za:

Poticanje programa u turizmu, edukacije, te edukacijski projekti i programi, gradske manifestacije:

R.br.

Naziv prijavitelja

Naziv programa/projekta/manifestacije

Odobreni iznos

1.

Udruga Matrioskart

Boombarstick Festival urbane umjetnosti i glazbe 2016 - Boombarstick Art & Music Festival 2016

15.000,00 kn

2.

Oldtimer klub "Histria" Pula

11. Histria oldtimer rally

1.000,00 kn

3.

Udruga iznajmljivača turističkih kapaciteta Grada Vodnjana

Elementarna edukacija suvremenog iznajmljivača obiteljskog smještaja vodnjanštine

7.000,00 kn

 

Za zaštitu okoliša Grad dodjeljuje 29.639,66 kuna 1 udruzi, i to za:

Poticanje programa u zaštiti okoliša, edukacije te edukacijski projekti i programi, gradske manifestacije:
  

R.br.

Naziv prijavitelja

Naziv programa/projekta/manifestacije

Odobreni iznos

1.

Lokalna akcijska grupa „LAG Južna Istra“

Male ruke protiv šporke muke - Piccole mani per il mondo di domani

29.639,66 kn

 

Aktualnosti