Contact Us

Centrala: 052 511 522
Fax: 052 511 326

UO za poslove gradonačelnika

UO za društvene djelatnosti i opću upravu

Pisarnica:

UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove 

UO za proračun i financije 

UO za gospodarstvo i EU projekte 

Poziv na javnu tribinu o održivom gospodarenju otpadom

U sklopu projekta “"Saberi se - poberi sve, odvoji opasno – pospremi korisno" pozivaju se građani Grada Vodnjan - Dignano  na sudjelovanje u tribini o održivom gospodarenju otpadom.

Tribina će se održati 26. travnja 2019., petak, 19:00 sati, u Domu mladih Istarska ulica 1, Vodnjan.

Cilj tribine je objasniti važnost odgovornog postupanja s komunalnim otpadom od smanjenja nastanak otpada i ponovne uporabe predmeta do  pravilnog odvajanja otpada i kućnog kompostiranja.
Svakoga dana stvaramo velike količine otpada. Nakon što neki proizvod otpakiramo i upotrijebimo, jednostavno ga bacimo, ne pitajući se što se događa s tim smećem. Do sada smo smatrali da činom odbacivanja prestaje naša odgovornost. Stare se navike teško mijenjaju, ali moraju. Mnoge su europske zemlje po tom pitanju već daleko dogurale, odvojeno prikupljaju i recikliraju i do 60% svojeg otpada i tako troše manje resursa i manje zagađuju svoj okoliš. Možemo početi mijenjati svoje navike te osim odvojenog prikupljanja otpada naglasak staviti i na smanjenje nastanka otpada i ponovnu uporabu te kućno kompostiranje.
 Dođite, informirajte se i poslušajte praktične savjete koji će vam pomoći da se što lakše snađete u novom sustavu gospodarenja otpadom!

Grad Vodnjan - Dignano organizira tribinu u sklopu provedbe Programa izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Općine Medulin i Grada Vodnjana - Dignano

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.